MMA (Mixed Martial Arts)

Sparring i Combat

Sparring i MMA

MMA er en form for frisparring der man bruker både slag/spark og nedtakninger og bakkekamp. Treninga er ikke rettet mot et spesifikt regelsett og de fleste trener MMA for treningseffekten, ikke for konkurranse. Men for de som har tid og lyst til å konkurrere kan vi hjelpe dem med å finne konkurranseformen som passer akkurat dem.

I MMA kan man konkurrere mot hverandre på en trygg og rettferdig måte, men det er like mye en kamp for å presse egne grenser.